top of page

Pedagogisk

Omsorg

Åfallet Skogsdagis
en naturnära pedagogisk omsorg i sydöstra Närke.

- Ett alternativ för de familjer som värdesätter att barnen får mycket tid utomhus i naturen, hemlagad helt ekologisk mat och att barnen får vistas i en miljö där byggnader och material är miljövänliga, sunda och giftfria.

Verksamheten är till största delen förlagd i skogen och närnaturen, som också är vår största pedagogiska tillgång.

Vi vill vara ett kompletterande alternativ till den kommunala barnomsorgen för de barn som behöver en mer hemmalik pedagogisk miljö med en lugn och trygg liten barngrupp att vara i.

Nyckelord: Öppenhet, utomhuspedagogik, individbaserad och gruppdynamiskt, natur, trygghet, meningsfullhet, likvärdighet.

Pedagogerna går in för att vara: Närvarande, lyhörda, nyfikna, medforskande, tillåtande, respektfulla, bekräftande och reflekterande.

•    Pedagogiska värden – alla är välkomna, trygg miljö, engagerade pedagoger, individanpassad och gruppdynamisk.

•    Sociala värden – familjerna bor oftast nära, vilket ökar möjligheterna för barnen och familjerna  att umgås lättare på fritiden, trygghet.

•    Miljö och natur – Giftfri miljö, vacker plats, hållbar livsstil, sund ekologisk mat, närnatur.

 För mer info kontakta oss!


 
bottom of page