top of page

Om oss

Åfallet Skogsträdgård drivs av familjen Säfve och är ett holistiskt projekt som innefattar en skogsträdgård för självplock, en liten plantskola, lilla ekofiket, skogsdagis och naturvårdsarbete.

Vi lever också på gården och sysslar med självhushållning.

Elin Säfve
Pedagog och trädgårdsentusiast.

Elin Säfve: Född 1983. Uppvuxen i ett litet samhälle i kanten av sydvästra Tysklands bergstrakter. Trädgårdsentusiast, naturpedagog, självhushållare och utbildad lärare i Tyskland och  Sverige. Har jobbat mycket ideellt med barn och ungdomar i olika pedagogiska sammanhang, till exempel som idrottsledare. Är ständigt igång med något projekt på Åfallet, ofta något säsongsbetonat som att skörda i naturens skafferi, torka, sylta och safta, eller att arbeta med något av gårdens bestyr: snickeri, grönsaksland, ved m.m. Är också aktiv i miljöorganisationer. Ledamot i den lokala natur- och kulturföreningen Hjärtats eko.

Viktor Säfve
Naturvårdare, pedagog och skogsträdgårdsentusiast.

Viktor Säfve: Född 1980. Uppvuxen i Norrbotten. Naturvårdare, pedagog, naturguide och trädgårdsentusiast. Har studerat konst vid två folkhögskolor, där skapande i relation till naturen stått i centrum. Spenderar mycket tid med praktiska sysslor på Åfallet, med skogsträdgården, och självhushållning. Jobbar även för Åfallet med naturreservatsskötsel. Arbetar ideellt med skogsfrågor i Sverige, men även med rysk skog. Var en av grundarna av föreningen Skydda Skogen och har varit ordförande för internationella Taiga Rescue Network.

bottom of page